Услуги   „ГРАО” – тел: 0596/85034

Услуги  „Местни данъци и такси” – тел: 0596/85034